romaniinspania-gabriela.blogspot.com Web analytics

0

Documentatia pentru intreprinderi familiale in Spania

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea intreprinderilor familiale:

 1. Cererea de înregistrare (original cod 11-10-180);
 2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
 3. Carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
 4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată);
 5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
 6. Specimenul de semnatură al reprezentantului intreprinderii familiale (original);
 7. Declaraţia-tip pe propria răspundere a reprezentantului care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 1 sau model 2, după caz);
 8. Acordul de constituire încheiat de membrii familiei (original);
 9. Procura specială pentru reprezentantul intreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire înscris sub semnătura privată);
 10. Dacă este cazul:
 • precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al intreprinderii familiale (declaraţie, etc.);
 • documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (acordul de constituire sau actul adiţional la acesta);
 • documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf);
 • documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);
  11. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celălalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).

  12. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.

Daca vi s-a parut utila postarea, atunci dati click pe butonul "Imi place", pentru a afla si altii de ea.
Cititi si: In Spania, exista doua tipuri mari de firme: Comunitate de Bunuri sau Societate Limitata

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu include materiale pentru adulti, vulgaritate, ura, rasism sau discriminare. In caz contrar, comentariul tau va fi sters.