romaniinspania-gabriela.blogspot.com Web analytics

0

Documentatia pentru intreprinderi individuale in Spania

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării intreprinzătorilor persoane fizice titulari ai intreprinderilor individuale sunt următoarele:

 1. Cererea de înregistrare (original cod 11-10-180);
 2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
 3. Carte de identitate sau paşaport titulari intreprindere individuală (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
 4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată);
 5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
 6. Specimenul de semnătură al intreprinzătorului persoană fizică titulară a intreprinderii individuale (original);
 7. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 1 sau model 2, după caz).
 8. Dacă este cazul:
 • precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al intreprinderii individuale (declaraţie, etc.);
 • documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);
 • documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf);
 • documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf); 
    9. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celălalt stat ( fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf ).
  10. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.

Daca vi s-a parut utila postarea, atunci dati click pe butonul "Imi place", pentru a afla si altii de ea.

Cititi si: Spania: Documentatia pentru intreprinderi familiale

In Spania, exista doua tipuri mari de firme: Comunitate de Bunuri sau Societate Limitata

Acte notariale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu include materiale pentru adulti, vulgaritate, ura, rasism sau discriminare. In caz contrar, comentariul tau va fi sters.