romaniinspania-gabriela.blogspot.com Web analytics

1

Pasaport simplu electronic pentru minori

Eliberarea paşapoartelor simple electronice pentru minori în vârstă de peste 14 ani:
Pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, paşaportul simplu electronic este eliberat în următoarele condiţii:

 • - cu acordul ambilor părinţi,
 • cu acordul părintelui supravieţuitor,
 • cu acordul părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă,
 • după caz, cu acordul reprezentantului legal.
Documente necesare:
a) declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul cu privire la eliberarea unui paşaport simplu electronic pentru minor;
ATENŢIE! Declaraţiile pot fi autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
De asemenea, declaraţiile pot fi autentificate şi în faţa autorităţilor străine, cu condiţia să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961. În privinţa declaraţiilor autentificate de către autorităţile străine, acestea trebuie prezentate în original şi însoţite de o traducere legalizată.
b) cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate, în original;
ATENŢIE! Cartea de identitate provizorie este acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original.
c) paşaportul anterior, dacă este cazul;
d) actele de identitate valabile ale părinţilor, în original;
e) certificatul de deces al părintelui/părinţilor, hotărârea judecătoarească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox, în cazul în care se prezintă doar declaraţia unuia dintre părinţi.
În situaţia în care există neînţelegeri între părinţi în privinţa acordului sau unul dintre părinţi nu-şi poate exprima voinţa, paşaportul simplu electronic pentru minor se eliberează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii. 
Eliberarea paşapoartelor simple electronice pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani
Nu mai există posibilitatea înscrierii minorului care nu a împlinit încă vârsta de 14 ani în paşapoartele părinţilor.
Astfel, pentru minorii care nu au împlinit încă vârsta de 14 ani este necesară obţinerea unui paşaport simplu electronic.
Cetăţenii români care doresc să călătorească cu minori sub 14 ani sunt obligaţi, conform legii, să solicite eliberarea unui paşaport şi pentru aceştia.
Pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, paşaportul simplu este eliberat numai în următoarele condiţii:
 • la cererea ambilor părinţi,
 • la cererea părintelui supravieţuitor,
 • la cererea părintelui căruia i- a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă,
 • după caz, la cererea reprezentantului legal.
Documente necesare:
a) cererile părinţilor;
ATENŢIE! Cererile pot fi formulate de către unul dintre părinţi doar în cazul în care este împuternicit de celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.
De asemenea, cererea poate fi formulată de unul dintre părinţi şi atunci când există acordul scris al celuilalt părinte, autentificat în aceleaşi condiţii.
b)certificatul de naştere al minorului, în original;
c) paşaportul anterior, dacă este cazul;
d) actele de identitate ale părinţilor sau al reprezntantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original.
ATENŢIE! Atunci când, din motive obiective niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta la misiune/oficiu, cererile prevăzute mai sus pot fi formulate de o persoană împuternicită de către părinţi prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Românei. Acest document se prezintă împreună cu minorul.
 În situaţia în care există neînţelegeri între părinţi în privinţa acordului sau unul dintre părinţi nu-şi poate exprima voinţa, paşaportul simplu electronic pentru minor se eliberează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii.
ATENŢIE! Legea română prevede prezenţa obligatorie la misiunile diplomatice/oficiile consulare a minorilor. Prelevarea amprentelor digitale se face persoanelor cu vârsta de peste 12 ani împliniţi la data depunerii cererii pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice.
Valabilitatea paşapoartelor simple electronice este următoarea:
 • 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 12 ani;
 • 5 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani.

Sursa: Ministerul Afacerilor Externe

Un comentariu:

 1. Buna am doua fete una de 14ani si alta de 6ani au pasaportu expirat cum pot optine pasaporte

  RăspundețiȘtergere

Nu include materiale pentru adulti, vulgaritate, ura, rasism sau discriminare. In caz contrar, comentariul tau va fi sters.